Yoga

De lessen worden ingevuld vanuit de filosofie zoals Patanjali die de 2e eeuw voor Christus beschreven heeft in de Yoga
Sutra´s. ´The 8 limbs of yoga´ of ´het achtvoudige pad van yoga´. Omdat elke week een yogales volgen niet toereikend is om in alle 8 gedeeltes begeleid te worden, wordt er d.m.v. workshops, lezingen en retraites de mogelijkheid gegeven om je hier verder in te verdiepen. Zo krijgt elke deelnemer de mogelijkheid om zijn eigen (spirituele) pad te volgen. De yogalessen die elke week gegeven worden voldoen aan twee onderdelen van de acht. Er wordt tijdens de les zowel pranayama (adembeheersing) als de asana´s (houdingen) beoefend. Omdat niet elke deelnemer fysiek hetzelfde is, wordt er door de leraar naar gestreefd om elke deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden en e.v.t. oefeningen aan te passen of andere opties te geven.

Vinyasa Yoga

In deze les wordt er gewerkt met houdingen uit verschillende yogastijlen zoals Ashtanga, Hatha en Iyengar yoga. Deze houdingen worden ook in een flow verbonden. Zowel kracht en lenigheid als meditatieve ontspanning vormen samen deze les. De deelnemer kan zeker ook meedoen als hij/zij geen achtergrond in yoga heeft.

Easy Yoga

In deze les voornamelijk meditatieve, rustige bewegingen. Het gaat hier meer om de ademhaling, zachtheid binnen de houdingen en meditatie. We gaan hier meer voor de Yin zijde van de yoga. Voor elke deelnemer te volgen, ook als er fysieke beperkingen zijn.

 

.
.
.
.